Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany